Viator

63.24 から

価格案内を見る

最低価格保証

  • 保存

Fountain at the Generalife Gardens

匿名, 2010年 4月

Fountain at the Generalife Gardens.

The Generalife Gardens

匿名, 2009年 7月

Water fountains in the gardens

Alhambra

Anne H, 2016年 6月

Så mycket arbete för att få det vackert!

Vy från Generalife

Anne H, 2016年 6月

En härlig sommardag med utsikt över Granada från Generalife-trädgårdarna.

Vista desde el Generalife

Jaime G, 2016年 4月

después del tour, no se puede tener un mejor descanso regresando al Generalife :

Jardins de Grenade

Dominique D, 2015年 11月

Grenade, l'Alhambra et le Generalife

View from the Generalife

Sylvie D, 2015年 11月

Lanscape in Granada